Author Archives for Aino Hatakka

Fiksu Assa -hanke edistää innovatiivista ja ilmastoystävällistä liiketoimintaa asemanseuduilla 

tammikuu 28, 2019 10:32 am Published by Kommentit pois päältä artikkelissa Fiksu Assa -hanke edistää innovatiivista ja ilmastoystävällistä liiketoimintaa asemanseuduilla 

EAKR– rahoitteisessa hankkeessa kehitetään asukkaiden vähähiilistä arkea tukevia palveluita raideliikenteen asemilla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.  Asemien palvelutarjonnan parantaminen sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea ja kannustaa ilmastoystävälliseen liikkumiseen.    Yhteishankkeen päätavoitteena on lisätä vähähiilistä liiketoimintaa asemanseuduilla sekä edistää uusien vähähiilisten ideoiden ja arjen ratkaisujen syntymistä. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena tunnistaa ne palvelutarpeet, jotka liittyvät nimenomaan asemanseutujen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi asemanseuduilla tarjottavat oheispalvelut ja asemanseutujen turvallisuuden takaaminen ja lisääminen. Hanke tukee myös kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. Lisätietoja toimenpiteistä hankesivulta