Author Archives for Lari Teittinen

Kehittämishanke asemanseutujen suunnittelusta valmistui

syyskuu 7, 2017 3:42 pm Published by Kommentit pois päältä artikkelissa Kehittämishanke asemanseutujen suunnittelusta valmistui

Liikenneviraston tuottamasta Solmupaikkojen kehittäminen osana liikennejärjestelmätyötä ja asemanseutujen suunnittelua –kehittämishankkeesta on ilmestynyt koko hanketta koskeva koontiraportti ja neljän eri osatehtävän aihekohtaiset selvitykset. Hankkeessa on keskitytty pohtimaan yhteisiä toimintamalleja sekä eri osapuolten tavoitteita ja tehtäviä. Lisäksi on pyritty löytämään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja asemanseutujen kehittämisessä entistä toimivammiksi kaikille käyttäjille. Tavoitteena on ollut yhteistyön jatkuva parantaminen ja... View Article


Asemanseutujen kehittämiseen haetaan ideoita Tanskasta

kesäkuu 7, 2017 9:15 am Published by Kommentit pois päältä artikkelissa Asemanseutujen kehittämiseen haetaan ideoita Tanskasta

Asemanseudut halutaan muuttaa ilmastoystävällisten valintojen kotipesäksi, joissa liikkuminen asuminen, työnteko ja palvelut ovat vähähiilisiä. Tuore raportti kertoo, miten Tanskan asemanseutuja on kehitetty onnistuneesti ja tarjoaa yhdeksän kehittämisehdotusta asemanseuduille Suomessa. Asemanseudut ovat liikkumisen, työnteon, palveluiden ja asumisen solmukohtia, joiden keskeinen sijainti tarjoaa kaupungeille uusia kehittämismahdollisuuksia. Asemanseudut ovat nousseet kehittämisen painopisteeksi Suomessa viime vuosina ja yhteistyötä eri... View Article


Matkaraportti ekskursiosta Kööpenhaminan ja Malmön asemanseuduille

kesäkuu 2, 2017 8:34 am Published by Kommentit pois päältä artikkelissa Matkaraportti ekskursiosta Kööpenhaminan ja Malmön asemanseuduille

Suomalaiset asemanseutukehittjät järjestivät ekskursion Tanskaan ja Ruotsiin 8.5.-10.5.2017. Matkan tavoitteena oli tarjota asemanseutujen kehittäjille ja suunnittelijoille vertailevaa tietopohjaa, ideoita ja tietämystä hyödynnettäväksi asemanseutujen kehittämistyössä Suomessa sekä verkostoitua suomalaisten ja kohdemaan toimijoiden kanssa. Asemanseutujen kehittäminen on ajankohtainen teema sekä Helsingin seudulla että valtakunnallisesti. Asemanseutujen kehittämisellä voidaan lisätä raiteisiin perustuvan joukkoliikenteen osuutta kulkumuotona, ja näin merkittävästi edistää... View Article